FEN LABORATUVARI

Eğitim kurumlarında iyi bir fen eğitimi ancak laboratuvarların ve deneylerin derslerde hâkim olduğu, ezbercilikten uzak yapılan derslerle mümkün olabilir.

Yaparak, yaşayarak öğrenme; derin izli, uzun süre kalıcıdır, genelleme olanağı sağlar, yaratıcılığı teşvik eder, problem çözme yeteneğini geliştirir. Bu konuda, Armstrong (1973)’un “işitirsem unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam bilirim” sözü fen eğitiminde laboratuvar çalışmalarının önemini son derece doğru bir şekilde vurgulamıştır.

Okulumuz fen laboratuvarı tüm grupların fen derslerindeki deneyleri yapmaya yetecek teknik donanıma sahip olup her türlü güvenlik önlemi alınmıştır.

Laboratuvarımızda 10 adet öğrenci ünitesi ve masası bulunmaktadır. Enerji ünitelerini üzerinde çeşitli voltajda enerji çıkışları, voltmetre, ampermetre, musluk ve su gideri entegre durumdadır.

Öğrenci enerji panelleri öğretmen masasında bulunan kumanda masasından kontrollü bir şekilde çalıştırılmaktadır.

Laboratuvarımız Fen ve Teknoloji öğretmenin rehberliğinde fen deneylerini gerçekleştirmektedir. Bu konuda, deneyler işlenen konulara göre öğrenci merkezli, grup çalışması ve gösteri deneyi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvar çalışmaları sırasında öğrencilerimiz laboratuvar önlükleriyle çalışmaktadır. Yapılan deneyler sonunda öğrencilerin değerlendirilmesi amacıyla deney raporları hazırlatılmaktadır. Bu raporlar doğrultusunda yapılan deneylerin verimi ölçülmektedir.

Fen ve Teknoloji dersinde maksimum verimi laboratuvar çalışmalarına yeteri kadar zaman ayırmakla mümkün hale getiriyoruz. Öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi fen dersindeki ilk hedefimiz.