SINIFLARBilgisayar Destekli Sınıflar

   ABD Drexel Üniversitesinde 1988-1997 yılları arasında yapılan E4 Geliştirilmiş Öğrenim Tecrübesi Araştırması sonuçları bulunmaktadır. Bu araştırmadan 100 adet bilgi öğrencilere farklı metodlarla verilip, bu 100 bilginin ne kadarının hatırda kaldığı (HKO: Hatırda Kalma Oranı) tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrencinin 5 duyusu, deneme ve sunum yapma süreci içine ne kadar fazla katılırsa, hatırda kalma oranının o kadar yükseldiği tespit edilmiştir. İnteraktif Multimedia yani Bilgisayar Destekli Eğitim, yüksek görsellik ve etkileşim oranı, sesli ve animasyonlarla konu anlatımları ile, en yüksek hatırda kalma oranı sağlayan öğrenme yöntemlerinden biri olarak tespit edilmiştir.       

                                                                                         E4 Projesi 1988-1997 dönemi sonuçları.HKO: Hatırda Kalma Oranı

Okuma : 10

Rehberlik : 20

Resme Bakma : 30

Film İzleme : 50

Sergi Gezme : 50

Tartışmaya Katılım : 50

Konuşma Yapma : 70

Dramatik Sunum Yapma : 70

Gerçek Bir Deneyi Canlandırma : 90

İnteraktif Multimedya : 90

Bir Projeyi Gerçekleştirme : 90

 

Sınıfların Fiziksel Özellikleri

Okulumuzdaki sınıflar derslik kontenjanına göre 16 - 18 - 20 - 22 kişilik olarak tasarlanmıştır.

 Yaş gruplarına göre farklı ölçülerdeki masalarımız çizilmeyen verzalitten, okul sıralarımız ise kış aylarında üşütmeyen yazın ise terlemeyi engelleyen hava amortisörlü polipilen malzemeden üretilmiştir.

Sınıflarımızda her öğrenci için anahtarlı kişisel eşya dolabı askılık ve sınıf panoları mevcuttur. Sınıf tahtalarımız beyaz, kalemli tahta olup bilgisayar ortamındaki soru ve şekillerin projeksiyon cihazıyla tahtaya yansıtılıp üzerinde işlem yapılabilmesi için tasarlanmıştır.

Öğretmen dizüstü bilgisayarı ve projeksiyon cihazı tüm sınıflarımızda mevcuttur.

Sınıf kapılarında bulunan oval, transparan cam sayesinde dileyen velilerimiz bir okul görevlisi eşliğinde dersin işlenişini etkilemeden çocuklarının ders içindeki davranışlarını gözlemlemek fırsatı bulabileceklerdir.

Sınıflarımız 24 saat güvenlik kamerası ile kayıt altına alınmaktadır. Bu sistem oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirme amacındadır.