MİSYON-VİZYON

Çocuklarımızın gelişimini bir bütün olarak değerlendirerek akademik başarılarını artırmakla birlikte karakter eğitimi ve estetik gelişimini geliştirmeyi de görev edinmek,

  Tam gün eğitimle çocuklarımızı çevrenin olumsuz etkilerinden korumak ve güvenlik yönünden hiçbir endişeye mahal bıraktırmayan bir ortamda eğitim vermek,

16 - 18 - 20 ve 22 kişilik sınıflarda ilginin yoğunlaştığı sıcak bir ortamda ders yapmak,

Deneyimli uzman öğretmenlerle profesyonel bir eğitim sunmak,

Bilgisayar, projeksiyon cihazı, kamera sistemleri, web ve gelişmiş laboratuvar araçlarıyla çağa uygun bir eğitim hizmeti sunmak,

  Bilginin temel itici güç olduğu çağımızda çocuklarımıza bilgiye erişim yollarını (öğrenmeyi öğretme) göstermek,

Dünyadaki bilgi birikimine ulaşabilmeleri için İngilizcedeki düzeylerini ilköğretim sonunda en az orta seviyeye ulaştırmak,

Çocukların dershane, etüt merkezi, kurs- okul arasında geçen eğitim yaşamını okul- aile rotasına çevirmek,

Eğitim beslenme ve servis hizmetlerinin hepsini birden eğitimin bir parçası sayan eğitim modelini etkinleştirmek,

Veli ve öğrenciyi hafta sonları türlü kurslara taşınmaktan kurtarmak akademik destek spor ve sanatla ilgili etkinlikleri tek çatı altında gerçekleştirmek,

Özel okulun bir lüks değil ihtiyaç olduğunu göstermek ve orta gelir grubundaki vatandaşların da bu imkânlardan faydalanabileceği ekonomik bir ücret politikası izlemek.Kariyerim Koleji
Özel Okulöncesi - İlkokul - Ortaokul
Keçiören