ENSTRÜMAN EĞİTİMİ

Okulumuzu benzer kurumlardan ayıran en önemli farklılıklarımızdan biridir enstrüman eğitimimiz.

 Bize göre okullardaki ve toplumdaki şiddetin ve istenmeyen pek çok davranışın önemli bir nedeni öğrencilerin yoğun programlar dolayısıyla kendine özgü rahatlama araçları ve ruhlarını doyuracak estetik aktivitelere sahip olmamasından kaynaklanmaktadır.

 Okul vizyonumuz gereği mezun ettiğimiz her öğrenci nota bilgisiyle bir enstrüman çalabilir durumda olmalıdır. Bizce her insan virtüöz olamayabilir ancak kendine özgü bir biçimde en az bir enstrüman çalabilir. Bu nedenle okulumuz ders programındaki müzik dersleri sınıf düzeyine göre bazı sınıflarda 1 bazı sınıflarda ise 2 ders artırarak nota ve solfej eğitimiyle birlikte enstrüman eğitimini müfredatın bir gereği ve ücretsiz olarak vermektedir.

Müzik derslerimiz bazı sınıf düzeylerinde aynı anda 3 değişik mekânda işlenmektedir. Hafta sonları enstrüman eğitimi kursumuz olmamakla birlikte özel yeteneğinden dolayı güzel sanatlar lisesine hazırlanmasını önerdiğimiz 7 ve 8.sınıf öğrencilerimize yönelik isteğe bağlı, küçük grup GSL HAZIRLIK çalışması düzenlenebilmektedir.

Sınıflarımızın her yıl en az bir kez yaptıkları okul gösterisinde öğrencilerimiz arkadaşlarına velilerimize ve halkımıza hünerlerini sergileme fırsatı bulmakta ve topluluk önünde sahne deneyimi kazanmaktadırlar.


Zorunlu enstrümanlar okulumuzda öğrenci başına bir adet düşecek şekilde bulunmakta olup veliden bu enstrümanları alması talep edilmemekle birlikte hızlı bir gelişim için tavsiye edilmektedir. İsteğe bağlı enstrümanlarda ise ilgili müzik aletinin temin edilmesi veliden istenmektedir.