KARAKTER EĞİTİMİ

Toplumsal yapıdaki hızlı değişikliklerin çocuklar üzerinde istenmeyen etkileri dikkate alınarak, öğrencilerimizin sahip olmasını beklediğimiz vazgeçilmez olumlu karakter özelliklerinin ve evrensel değerlerin planlı ve programlı bir şekilde kazandırılması amacıyla okulumuzda "Karakter Eğitimi Projesi"ni uyguluyoruz.

 Program çerçevesinde; saygı, özsaygı ve sorumluluk değerleri temel alınarak dürüstlük, hoşgörü, sevgi, sağlıklı olmaya önem verme, çevreye ve canlılara duyarlılık, dostluk, vb. pek çok değeri, okul içi ve okul dışında çeşitli etkinliklerle çocuklarımızda, gençlerimizde pekiştirmeyi amaçlıyoruz.

 Sınıf içi uygulamaları Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar dersleri olmak üzere ilgili sınıf düzeylerinde yer alan diğer derslerin öğretim programları kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında duygusal ve sosyal gelişimlerinin de ne denli önemli olduğundan hareketle hayata geçirilmiş bir projedir. Bu projede öğrencilerimizin küçük yaştan başlayarak insani değerler (Sorumluluk, yardımlaşma, dürüstlük, saygı, sevgi vb.) konusunda duyarlı hale getirilmesine çalışılmaktadır.