ANASINIFI

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması: Öğrencilerimizin bir üst sınıfa hazır duruma gelebilmeleri için; kalem tutma, çizgi çizme çalışmaları, özenle seçilmiş yazılı kaynaklarla yapılan kavramlara ilişkin çalışmalar ve II. Dönemin başından itibaren yaptığımız toplama çıkarma işlemleri bu bağlamda yaptığımız etkinliklerdir.

Fen ve Doğa Çalışması: Çocuklarımıza yaşadığı çevreyi tanımalarını, yaşayarak öğrenmelerini, gözlem ve deney yetilerini geliştirmeyi amaçladığımız çalışmalardır. Söz konusu çalışmalarda, yapılacak uygulamaya göre yakın çevredeki doğa parkları, hayvanat bahçeleri ve okulumuz fen ve teknoloji laboratuvarı kullanılmaktadır.

Müzik Etkinliği: Müzik öğretmenimiz tarafından sürdürülen derslerimizde çocuklarımıza sesi kullanma, müzik zevki(kulağı) oluşturmaya yönelik solo ve koro şeklinde şarkı söyleme; ritim duygusu geliştirme amaçlı Orff çalgıları ve ikinci dönem sonuna doğru da piyano eğitimi verilmektedir.

Oyun ve Drama Etkinliği: Isınma, gevşeme, rahatlama, minder hareketleri, tırmanma, top ve ip oyunları, taklitler, yarışmalar, kurallı grup oyunları ile öğrencimizin çeşitli yönlerden gelişimlerinin amaçlandığı uygulamalarımızdır. Bu etkinlikler okulumuz drama öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenlerimiz tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmektedir.

İngilizce: İngilizce derslerimiz okulumuz İngilizce öğretmenleri tarafından haftada 4 saat olarak verilmekte ve bu derslerde yapılan uygulamalar okul öncesi öğretmenlerimiz tarafından günlük 1 saat olarak pekiştirilmektedir.

Bilgisayar: Okulumuz bilgisayar laboratuvarında bilgisayar öğretmenimiz tarafından işlenen derslerimizde bilgisayarı tanıma, açma-kapama, mouse ve klavye kullanımı becerileri ile çocuklarımızın bilişsel yeteneklerini geliştirmeye dönük eğitici oyunlar oynatılmaktadır.

Satranç: Özel olarak dizayn edilmiş satranç sınıfımızda verilen dersler öğrencimizin düşünme, plan yapma, kurallara uyma, zamanı iyi kullanma, durumu değerlendirme gibi birçok beceriyi kavramasına yardımcı olmaktadır.