AKADEMİK EĞİTİM

Okulumuzda her gün 08.20-08.50 saatleri arasında okuma saati uygulaması yapılmaktadır. İlkokul öğrencilerimiz için günlük 7 Saat Ders 2 Saat Etüt; Ortaokul öğrencilerimiz için 9 Saat Ders yapılmaktadır. Okulumuz, öğrencilerinin tüm akademik gereksinimlerini dershane, özel kurslar vb. okul dışı kurumların desteğine ihtiyaç bırakmayacak şekilde doyurmayı ve ülkedeki tüm öğrencilerle rekabet edecek düzeye getirmeyi temel amaç edinmiştir.

Eğitim öğretim yılı başında okulumuza ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin genel akademik durumları incelenmekte ve gerekli görülen öğrencilere okul dönemi başlamadan önce özellikle İngilizce ağırlıklı olarak destek dersleri vermektedir.

Ortaokul bölümümüzde normal ders programı haricinde Çarşamba 14.20’ den sonra ve Cumartesi öğleye kadar 5-6 ve 7.sınıflar için destek dersleri; 8.sınıf öğrencileri için LGS Hazırlık Programı verilmektedir. Destek dersleri sadece başarı olarak sınıf ortalamasının altında kalan öğrencilere, ilgili öğretmenlerin önerisiyle verilen bir programdır. Hem destek derslerine hem de LGS Hazırlık Programına Katılım zorunludur.

Eğitimde başarı dersleri uygun şekilde takip etme, ödev ve ders tekrarı yapmakla mümkündür. Okulumuzda ödevlerini eksik yapan ya da dersle ilgili araç gereçlerini düzenli getirmeyen her öğrencinin velisine günlük olarak SMS’ le bilgi verilir.

Okulumuzda bir öğretim yılında İlkokul öğrencilerine toplam 5 ortaokul 5-6 ve 7.sınıf öğrencilerine toplam 8 ve 8.sınıf öğrencilerine ise toplam 30 adet Türkiye Geneli Deneme Sınavı yapılmakta sonuçlar basılı sınav karnesi ve SMS yoluyla velilere ulaştırılmaktadır.