AKADEMİK EĞİTİM


Sınavlar ülkemizin önemli bir gerçeğidir. Bu gerçeği önemsemeyen bir okul öğrencisinin geleceğini riske etmiş olur. Bu bakımdan okulumuz, öğrencilerinin tüm akademik gereksinimlerini dershane, özel kurslar vb. okul dışı kurumların desteğine ihtiyaç bırakmayacak şekilde doyurmayı ve ülkedeki tüm öğrencilerle rekabet edecek düzeye getirmeyi temel amaç edinmiştir.Kariyerim Koleji öğrencilerine günlük 7 saat normal dersin dışında ilkokul öğrencilerine etüt ve ortaokul öğrencilerine sınavlara hazırlık kapsamında maraton dersler vermektedir. Okulumuza ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin genel akademik durumlarını incelenmekte ve gerekli görülen öğrencilere okul dönemi başlamadan önce destek dersleri vermektedir.